Quest Psychologie 06|2012

Groot Geworden

De genen van Erland Galjaard

Je wordt wie je bent door je genen én door je opvoeding en omgeving. Soms komen mensen tot keuzes in hun leven die gezien hun achtergrond niet direct voor de hand liggen. Erland Galjaard komt uit een familie van wetenschappers. Hij werd programma-directeur RTL Nederland. Ondanks of dankzij zijn ouders?

Droomde ik van als kind

‘Als jochie vond ik televisie al magisch. Ik mocht met mijn vader mee naar de studio, hij is geneticus en sprak in programma’s met mensen over heftige keuzes in het leven. Of je wel of geen onderzoek doet naar afwijkingen bij ongeboren kinderen bijvoorbeeld. Ik zag hoe je via het medium tv ingrijpende dilemma’s voor het voetlicht kunt brengen. Dat vond ik interessant, maar ik had geen idee hoe ik in die wereld aan de slag kon. In die tijd had je nog maar 2 zenders. Ik heb mijn eigen weg moeten vinden.’


Plek in het gezin
‘Ik was altijd de grappenmaker, dat is nog steeds zo. Humor is een bindende factor in onze familie.’


Sprekend mijn moeder
‘Mijn vader is slim en een goede spreker. Vanuit de inhoud van zijn vak sprak hij zalen toe met duizenden mensen, onderhield banden met Franse presidenten en kreeg eervolle onderscheidingen. Mijn moeder steunde hem en had een zeer sturende rol. Maar ze is ook koningin van de relativering. Ze hield hem met zijn voeten op de grond, zo bleef hij ook gewoon een leuke vader thuis. Dat relativeringsvermogen is goed voor een relatie, daarin is mijn moeder een goed voorbeeld geweest. Wendy en ik zijn kritisch naar elkaar, altijd op een liefdevolle opbouwende manier, maar openheid is cruciaal.’


Sprekend mijn vader
‘Als kind van mijn vader ben ik verbaal sterk. We kunnen in familiekring harde grappen maken, ik weet dat ik daarin soms kan doorschieten en iets te snel en te hard oordeel. Eerlijk en open zijn is mooi, maar je moet je wel afvragen hoe je woorden overkomen bij een ander.’


Met dank aan mijn ouders
‘De sfeer bij ons thuis was open en ontspannen. Mijn ouders betrokken ons bij hun leven. Ze waren liefdevol, open en kritisch, daagden ons uit zaken van alle kanten te bekijken. Ik denk dat die basis ervoor heeft gezorgd dat ik me altijd veilig waan en mezelf kan zijn. Dat zorgt voor grote vrijheid. Niet de vrijheid van met vrienden stappen wanneer je maar wil. Meer een gemoedstoestand die helpt goed voor jezelf te zorgen en jezelf te ontplooien zonder anderen te vergeten. Die vrijheid wil ik mijn kinderen ook meegeven.’


Doe ik beslist anders dan mijn ouders
‘We bewegen ons in totaal verschillende werelden. Mijn ouders zijn intellectuelen, ik niet. Het werk van mijn vader draait om levens redden, mijn werk biedt amusement. Tot ze er via mijn werk kennis van namen, zeiden zogenaamde Bekende Nederlanders en populaire programma’s mijn ouders niets. De grote overeenkomst tussen hen en mij is onze belangstelling voor elkaar en voor andere mensen.’


Verlopen volgens plan
‘Al jong in mijn leven wist ik dat ik kinderen wilde. Het vaderschap maakt super kwetsbaar, maar het is het mooiste wat er is. Ook met werk heb ik altijd duidelijk geweten wat ik wil. Ik heb nooit de ambitie gehad om ergens de baas te worden, op dat vlak ben ik totaal niet ambitieus. Ik kies vooral voor dingen waar ik plezier in heb. Maar als ik besluit dat ik iets belangrijk vind, dan wil ik het goed doen. Daarin ga ik heel ver. Als ik de overgang in een montage niet goed vind dan bemoei ik me daar graag tegenaan. Al glipt er wel eens iets tussendoor nu ik vier zenders aanstuur.’


Had ik graag willen overslaan
‘Het is natuurlijk heel verdrietig dat mijn eerste relatie is stukgelopen. Vooral omdat we onze kinderen niet het veilige nest konden bieden dat je ze wenst. Het heeft me destijds veel moeite gekost de stap te zetten om alleen te gaan wonen. Nog steeds is het een gemis mijn dochters niet dagelijks te zien. Gelukkig hebben we ontzettend goed contact met elkaar.’


Sleutel tot succes
‘Vertrouwen in jezelf en in anderen. Met een ontspannen instelling en vrijheid in je hoofd kan je altijd nieuwe dingen aan. Ook als er risico’s zijn. Mensen verklaarden mij voor gek dat ik in een markt die verzadigd leek van de talentenjachten The Voice of Holland startte. Maar ik geloofde erin en het is een succes geworden. En als iets flopt, ach, dan is het jammer maar nooit het eind van de wereld. Als ik morgen zou worden ontslagen zou ik diep gekrenkt zijn, maar deep down hecht ik niet veel waarde aan mijn werk. Belangrijker is de gezondheid van mijn familie. Ik bel mijn ouders dagelijks, daar ben ik een tut in. We hebben veel lol, ook om ouderdomskwaaltjes waar zij nu mee te maken hebben.’


Belangrijkste eigenschappen
‘Ik kom uit een familie van knappe koppen, wetenschappers die onderzoek doen dat levensbelang dient. Ik was te onrustig voor een studie. Mijn ouders hebben mijn creativiteit altijd onderkend en gestimuleerd. Nadat ik was uitgeloot voor de School voor Journalistiek en ik de studie sociologie na twee jaar staakte, lieten ze mij mijn gang gaan. Al heb ik mijn moeder vast tot wanhoop gedreven toen ik als twintiger allerlei vage baantjes had op het strand en in de fabriek. Ik geloof sterk in energie. Hoewel mijn vader zoiets een vaag begrip vindt, begrijpt hij het wel. Ik durf blind te varen op mijn gevoel en intuïtie.’

 

Erland Galjaard (1967) zenderdirecteur RTL 4, programmadirecteur RTL Nederland

Zoon van Hans Galjaard (1935) emeritus hoogleraar humane genetica & Henriëtte van Boven (1935) docent Frans
Broer van Robert-Jan (1962) klinisch geneticus en Kathinka (1963) orthopedagoog
Vader van drie dochters (1996, 1999, 2010) en stiefzoon (2003)
Man van Wendy van Dijk (1971) presentatrice/actrice